Bodziszek, chaber, mak i rumianowate- jesienne sposoby na ich zwalczanie w zbożach

Ostatnie lata pokazują, że najlepsze wyniki odchwaszczania zbóż ozimych uzyskuje się, stosując herbicydy już jesienią. Warunkiem wysokiej skuteczności tych zabiegów jest odpowiednia kompozycja substancji aktywnych.

Obraz4.jpg

Odpowiedni dobór substancji aktywnych umożliwi zwalczenie chwastów jedno i dwuliściennych.

Skomponowanie zestawu herbicydów do powschodowych zabiegów w zbożach ozimych najlepiej zacząć od substancji aktywnej zwalczającej chwasty jednoliścienne, a w szczególności najważniejszego z nich czyli miotły zbożowej. Cevino 500 SC, który zawiera w swoim składzie flufenacet, to środek działający głównie doglebowo, zwalczający miotłę zbożową oraz inne jednoliścienne. Dodatkowo wspomaga on zwalczanie niektórych chwastów dwuliściennych. Rekomendowana dawką Cevino 500 SC jest 0,3l/ha. Dodatkiem o działaniu doglebowym do stworzenia idealnej kompozycji jesiennej jest diflufenikan zawarty w herbicydzie Saper 500 SC. Jego głównym zadaniem jest walka z fiołkiem polnym jak również w przypadku zastosowania dawki 0,3l/ha wsparcie zwalczania miotły zbożowej, przytulii czepnej, przetacznika bluszczykowego i innych chwastów dwuliściennych. Dopełnieniem technologii jesiennej w zbożach jest komponent o bardzo szerokiej palecie zwalczanych chwastów dwuliściennych w postaci florasulamu, który jest składnikiem herbicydu Rassel 100 SC. Florasulam działa typowo nalistnie a jego zadaniem jest kontrola takich chwastów jak chaber bławatek, mak polny, rumianowate, przytulia czepna, samosiewy rzepaku i wiele innych. Do mieszaniny trzech opisanych herbicydów Cevino 500 SC 0,3l/ha + Saper 500 SC 0,3l/ha + Rassel 100 SC 0,05l/ha rekomendujemy dodatek adiuwanta Asystent+ w dawce 0,1l/ha w celu polepszenia pobierania substancji aktywnych przez chwasty. Obraz2.jpg

Termin wykonania zabiegu może w znaczny sposób wpłynąć na skuteczność zwalczania chwastów.

Bazując na wieloletnich doświadczeniach możemy stwierdzić, że optymalnym terminem wykonania jesiennych zabiegów powschodowych w zbożach jest faza 3-4 liścia rośliny uprawnej (BBCH 13-14). Jest to moment kiedy warunki atmosferyczne pozwalają wykonać skuteczne zabiegi, chwasty dwuliścienne już skiełkowały i są w bardzo wczesnych fazach rozwojowych. Opóźnienie zabiegu powoduje ryzyko spadku skuteczności wynikający z pogarszającej się pogody późną jesienią oraz wzrostowi chwastów do faz na które stosowane herbicydy, zwłaszcza działające typowo doglebowo, działają w ograniczonym stopniu.

  • Słowa kluczowe:
  • Herbicydy