Czym chronić sady, skoro kaptan jest tak trudno dostępny?

Ograniczenia produkcyjne oraz mniejsza dostępność substancji aktywnych spowodowały, że w bieżącym sezonie zakup fungicydów zawierających kaptan lub ditianon jest wyjątkowo utrudniony. Sadownicy stanęli więc przed nie lada wyzwaniem – czym chronić sady przed kluczowymi chorobami grzybowymi tak, aby ochrona ta była efektywna, a jednocześnie – bez ryzyka uodpornienia się chorób na stosowane substancje?

Kaptan, mimo że od wielu lat jest na rynku, to wciąż jest jedną z podstawowych substancji w ochronie fungicydowej sadów. Nie da się jednak oprzeć ochrony tylko i wyłącznie na preparatach zawierających tę substancję. Szczególnie, że w technologii ochrony fungicydowej sadów wykonuje się kilkanaście, a nawet ponad 20 zabiegów w jednym sezonie. Dlatego bardzo ważną rolę odgrywa tu rotowanie nie tyle preparatów, co substancji aktywnych oraz grup chemicznych, z jakich substancje te pochodzą.

Rotuj substancje aktywne, a nie preparaty!

Zwłaszcza w tym roku, kiedy na rynku są problemy z dostępnością dwóch kluczowych w ochronie sadów substancji – kaptanu i ditianonu, ważne jest, aby sięgnąć po inne rozwiązania - równie skuteczne, ale zawierające inne substancje aktywne i różne mechanizmy działania.

Warto tu podkreślić, że chodzi o zmianę substancji aktywnych, a nie preparatów! Na rynku jest wiele różnych środków, które pomimo innej nazwy – zawierają jedną i tę samą substancję aktywną. Co za tym idzie - rotowanie ich tak naprawdę nie dość, że nie pomoże, to jeszcze może zaszkodzić, powodując uodpornienie patogenów na tę substancję oraz obniżenie ich skuteczności.

Co wpływa na skuteczność zabiegów fungicydowych w sadach?

Czynnikiem kluczowym w ochronie sadów jest przebieg pogody w sezonie. Gdy wilgotność powietrza, a więc ilość opadów, jest niska, presja chorób grzybowych, w tym parcha jabłoni - również będzie mniejsza. W takim przypadku częstotliwość zabiegów może być rzadsza przy jednoczesnej ich wysokiej skuteczności.

Jednak w przypadku pogody takiej, z jaką jak na razie mamy do czynienia – a więc dosyć dużej wilgotności - patogeny mogą szybko zaatakować. Dlatego bardzo ważne jest, aby odpowiednio dobrać termin zabiegu. W przypadku sadów nie da się go jednoznacznie określić na podstawie fazy rozwojowej jabłoni. Jest on ściśle powiązany z uwalnianiem zarodników przez grzyby. Co istotne, należy tu działać w myśl zasady: lepiej wykonać zabieg fungicydowy dwa dni za wcześnie niż o jeden dzień za późno – podkreśla Marcin Kanownik, menedżer ds. upraw rolniczych Innvigo.

Innvigo-jablonie-kwiaty-parch-opryski.jpgfot.: Nie uzależniajmy terminu zabiegu fungicydowego od fazy rozwojowej jabłoni. Liczy się czas uwalniania zarodników przez grzyby.

Trzecim, równie istotnym czynnikiem wpływającym na skuteczność zabiegów fungicydowych, jest dobór odpowiednich substancji i ich właściwe rotowanie.

Kaptan i jego alternatywy

W odróżnieniu od upraw rolniczych, gdzie zabiegów fungicydowych wykonuje się zazwyczaj 2-3 w ciągu sezonu, sady wymagają bardzo intensywnej ochrony. Z kolei substancji aktywnych zarejestrowanych do tej ochrony jest znacznie mniej, niż w przypadku upraw rolniczych. Sadownicy w tym sezonie mają więc wyjątkowo trudne zadanie.

W obecnej sytuacji, przy niższej dostępności produktów z kaptanem, należy sięgnąć po inne preparaty, zawierające różne substancje aktywne i odmienne mechanizmy działania. Można tu zastosować np. dodynę, pirymetanil, difenokonazol, cyprodynil czy ditianon.

W bieżącym sezonie na rynku pojawiły się nowości produktowe do ochrony fungicydowej sadów. Jedną z nich jest fungicyd Ozzi 75 WG. To preparat zawierający cyprodynil, który wykazuje bardzo dobre działanie w zwalczaniu parcha jabłoni. Zalecana dawka to 0,2 kg/ha. Co ważne, cyprodynil działa wgłębnie i systemicznie, a więc zapobiegawczo i interwencyjne - do 48 godzin od infekcji.

Ozzi może być stosowany do trzech razy w okresie wegetacji, a co za tym idzie - jest to dobry komponent technologii ochrony sadów przed parchem jabłoni. Może być wymiennie stosowany z wcześniej wymienionymi substancjami, jak również ze środkami zawierającymi kaptan.

Wkrótce możemy się też spodziewać nowej rejestracji w ochronie fungicydowej sadów do zwalczania szarej pleśni i gorzkiej zgnilizny. Mowa o preparacie Puenta 62,50 WG – aktualnie stosowanym w ochronie warzyw i owoców miękkich przed chorobami grzybowymi.

  • Słowa kluczowe:
  • Fungicydy