Doglebowa i wczesno – powschodowa ochrona herbicydowa kukurydzy

W przypadku kukurydzy, która uprawiana jest w szerokich rzędach i charakteryzuję się mniejszą obsadą roślin na jednostce powierzchni ochrona herbicydowa jest priorytetem. Zwłaszcza w pierwszym okresie po siewie, gdy chwasty są dla kukurydzy największym zagrożeniem, ponieważ szybciej rosną zabierając jej wodę i składniki pokarmowe.

Im szybciej plantacja zostanie odchwaszczona tym lepiej dla rośliny uprawnej i dla jej przyszłego plonowania. Trzeba pamiętać, że efekt działania preparatów zależy od terminu wykonania zabiegu, im dłużej zwlekamy z zabiegiem tym chwasty stają się coraz większe i coraz mniej podatne na stosowane herbicydy. Choć firma Innvigo oferuje szereg rozwiązań dedykowanych zwalczaniu chwastów w kukurydzy w różnych fazach jej rozwoju to dziś skupimy się na zabiegach wykonywanych w dwóch terminach przedwschodowym i wczesno – powschodowym. Pierwszy termin nie wymaga dodatkowych wyjaśniań, zaś w drugim terminie zabieg powinien być wykonany maksymalnie do fazy 2 – 3 liścia kukurydzy. W tak wczesnym terminie można bardzo szybko i skutecznie zwalczyć chwasty, bo będą one jeszcze w mniej zaawansowanych fazach rozwojowych. IMG_5609.jpg

Technologia doglebowa

Rozpoczynając od zabiegów przedwschodowych, czyli środków działających typowo doglebowo warto poznać bliżej herbicyd Metodus 650 WG zawierający trzy substancje czynne należące do dwóch różnych grup chemicznych o odmiennym sposobie działania na chwasty. Mezotrion, izoksaflutol i terbutylazyna wszystkie wymienione substancje działają doglebowo, ale także nalistnie. Synergizm ich działania zapewnia wysoką skuteczność zwalczania bardzo szerokiej gamy chwastów już przy dawce 0,5 kg/ha. Zabieg należy wykonać przedwschodowo, najpóźniej do 3 dni po siewie kukurydzy. Preparat zapewnia zwalczanie większości ważnych chwastów w uprawie kukurydzy, czyli chwastów prosowatych (głównie chwastnicy jednostronnej) oraz chwastów dwuliściennych – komosy białej, psianki czarnej, rdestówki powojowatej, gwiazdnicy pospolitej, tobołków polnych, tasznika pospolitego oraz wielu innych – wylicza Marcin Bystroński menedżer ds. upraw rolniczych w firmie Innvigo. – Jeżeli rolnicy mają bardzo duży problem z takimi chwastami jak: chwastnica jednostronna, palusznik krwawy, psianka czarna, czy włośnica zielona to warto dodać do powyższego preparatu herbicyd Metos 960 EC w dawce 0,5 l/ha. Jest to herbicyd selektywny, układowy, w której substancją czynną jest s-metolachlor. Środek powoduje hamowanie kiełkowania i rozwoju siewek chwastów, wskutek czego chwasty niszczone są przed wschodami, w okresie wschodów, jak i krótko po wschodach – wyjaśnia ekspert.

Pamiętajmy o ograniczeniach

Doglebowe zwalczanie chwastów ma wiele zalet, ale trzeba także pamiętać o pewnych ograniczeniach. Pierwszym z nich jest odpowiednia wilgotność gleby, bo tylko przy optymalnej wilgotności można liczyć na wysoką skuteczność działania danego preparatu. Stosowanie preparatów doglebowych w okresie suszy nie ma sensu, ponieważ herbicydy pobierane są przez chwasty wraz z wodą z roztworu glebowego. Kolejnym czynnikiem ograniczającym wykonanie zabiegów przedwschodowych są chwasty wieloletnie głęboko korzeniące się min. perz właściwy, ostrożeń, czy powój polny jeżeli mamy z nimi problem to lepiej zdecydować się na wykonanie powschodowego zabiegu odchwaszczania.

Technologia wczesno – powschodowa

Marcin Bystroński podkreśla, że najbardziej optymalnym i w ostatnich latach coraz częściej stosowanym terminem odchwaszczania kukurydzy jest termin wczesno – powschodowy, czyli wykonywany maksymalnie w fazie 2 – 3 liścia. W tym terminie używa się preparatów działających doglebowo i nalistnie.
Faza 2–3 liści jest to dobry termin, bo chwasty są jeszcze małe, więc nie konkurują jeszcze w znacznym stopniu z kukurydzą o składniki pokarmowe, czy światło, a dodatkowo mamy szeroki wybór substancji aktywnych żeby w tym momencie zadziałać i skutecznie pozbyć się zachwaszczenia. Tego typu ochrona przed chwastami w mniejszym stopniu zależna jest od suszy, która miała kluczowe znaczenie przy zabiegach typowo doglebowych– potwierdza Bystroński. – W bieżącym roku firma Innvigo wprowadziła na rynek nowy, wieloskładnikowy produkt, który idealnie sprawdza się we wczesno – powschodowej technologii odchwaszcznia. Jest to herbicyd Tudor 114 OD, czyli kombinacja trzech substancji aktywnych – nikosulfuron, florasulam i tifensulfuron. Taki skład pozwala kontrolować zarówno chwasty prosowate, jak i bardzo szerokie spektrum chwastów dwuliściennych, w tym uciążliwych takich jako komosa biała. Zalecana dawka to 0,5 l/ha, warto wspomnieć, że Tudor 114 OD jest nie tylko skuteczny, ale także bezpieczny dla roślin następczych. Żadna z substancji w nim zawartych nie ma późniejszego negatywnego wpływu na buraki, rośliny strączkowe, czy ziemniaki. Więc jeżeli ktoś planuję uprawę tych roślin po kukurydzy, warto zainteresować się tym produktem – zachęca rozmówca. Żeby skuteczniej zwalczać chwasty prosowate min. chwastnicę jednostronną i lepiej zabezpieczyć plantacje przed jej późniejszymi wschodami warto do preparatu Tudor 114 OD w dawce 0,5 l/ha dodać herbicyd Metos 960 EC w dawce 0,5 - 0,8 l/ha w zależności od presji chwastów. – Kolejną propozycją do wczesno – powschodowego stosowania jest preparat Mezonir 340 WG zawierający trzy substancje czynne mezotrion zaliczany do grupy F2 oraz nikosulfuron i rimsulfuron z grupy B. Dzięki takiej kompozycji substancji aktywnych, gwarantuje on zwalczanie szerokiej palety chwastów jednoliściennych, łącznie z perzem właściwym i chwastnicą jednostronną oraz chwastów dwuliściennych, takich jak komosa biła, szarłat szorstki, psianka czarna, ostrożeń polny, czy przetaczniki. Do zwalczania dużej komosy białej, która bardzo często pokrywa się nalotem woskowym należy dodać adiuwant olejowy – podpowiada ekspert. Skutecznym i wartym polecenia rozwiązaniem w omawianej fazie wzrostu kukurydzy jest także mieszanina wieloskładnikowego herbicydu Mezonir 340 WG w dawce 0,5 kg/ha z herbicydem Metos 960 EC w dawce 0,5-0,8 l/ha oraz dodatkiem adiuwanta olejowego (niezależnie od adiuwanta Asystent +, który jest sprzedawany łącznie z herbicydem Mezonir 340 WG).

Planując zabiegi herbicydowe w kukurydzy nie warto tracić czasu na eksperymentowanie, lepiej postawić na sprawdzone i skuteczne rozwiązania polecane przez ekspertów.

Ochrona herbicydowa przedwschodowa

Metodus 650 WG 0,5 kg/ha + Metos 960 EC 0,5 l/ha

Ochrona herbicydowa wczesno–powschodowa

Tudor 114 OD 0,5 l/ha + Metos 960 EC 0,5 - 0,8 l

Mezonir 340 WG 0,5 kg/ha + Metos 960 EC 0,5-0,8 l/ha + Asystent + 0,1l/ha (plus opcjonalnie adiuwant olejowy).

  • Słowa kluczowe:
  • Herbicydy