Doglebowo czy nalistnie? Jak zwalczać chwasty w rzepaku?

Przed wyborem technologii ważne, żeby kierować się analizą sytuacji pogodowej i przede wszystkim wziąć pod uwagę poziom wilgotności w glebie. To kluczowy czynnik, wpływający na wybór wariantu odchwaszczania. Drugim ważnym aspektem jest korzystanie ze sprawdzonych preparatów i kombinacji, których skuteczność została potwierdzona zarówno w badaniach, jak i w praktyce.samosiewy rzepaku.jpg

Doglebowe zwalczanie chwastów w rzepaku

Na rynku nie ma obecnie jednej substancji aktywnej, która zwalczałaby wszystkie chwasty, dlatego zawsze trzeba łączyć dwa, a najlepiej trzy środki, żeby spektrum ich działania było jak najszersze. Takim rozwiązaniem może być kombinacja trzech preparatów, czyli potrójna ochrona, składająca się z preparatów Mezzo Super 500 SC (metazachlor), Efector/Boa 360 CS (chlomazon) i Baristo 500 SC (napropamid). Ogromnym atutem tej trójskładnikowej kombinacji jest fakt, że każda z tych substancji aktywnych zupełnie inaczej przemieszcza się w profilu glebowym. Metazachlor jest bardzo mobilny i zwykle działa na głębokości do 8 cm. Jeżeli po zabiegu wystąpią gwałtowne opady deszczu, substancja ta bardzo szybko zacznie przemieszczać się w głąb profilu glebowego. Im głębiej wniknie, tym niższa będzie jej skuteczność. Głębokość działania chlomazonu to ok. 5 cm – właśnie w tej warstwie kiełkują chwasty. Natomiast napropamid bardzo słabo przemieszcza się w glebie i będzie utrzymywał się na głębokości do 3 cm. Co więcej, nie zostanie przepłukany nawet po intensywnym deszczu. Zabieg herbicydowy z wykorzystaniem preparatów zawierających metazachlor, chlomazon i napropamid powinien być wykonany do 3 dni po siewie rzepaku ozimego. Rekomendowane dawki wynoszą: Mezzo Super 500 SC – 1 l/ha, Efector/Boa 360 CS – 0,2 l/ha, Baristo 500 SC – 1,5 l/ha.

Technologia nalistna

Drugi wariant, który sprawdzi się zwłaszcza na bardziej suchych i lżejszych glebach, to nalistna technologia herbicydowa. Rekomendowana kombinacja zawiera chlopyralid, jedną z najlepszych substancji do tego typu zabiegów, oraz pikloram, który efektywnie zwalcza chwasty, takie jak komosa, rdesty, a także przytulię czepną, mogącą niekiedy zdominować i poprzerastać łan rzepaku. Ich uzupełnieniem jest metazachlor, wykazujący działanie zarówno doglebowe, jak i nalistne. Zapewni on utrzymanie czystego pola przez dłuższy okres. Stosując preparaty Major 300 SL, czyli chlopyralid, Zorro 300 SL, czyli pikloram i Mezzo Super 500 SC, czyli metazachlor, uzyskujemy silne działanie nalistne, dzięki czemu zwalczamy praktycznie wszystkie chwasty dwuliścienne. Dawki preparatów, które INNVIGO zaleca w kombinacji nalistnej, to: Major 300 SL – 0,2 l/ha, Zorro 300 SL – 0,078 l/ha i Mezzo Super 500 SC – 1,5 l/ha. Zabieg powinien być wykonany w fazie 3-4 liści rzepaku.

  • Słowa kluczowe:
  • Herbicydy