Jak wyeliminować chwasty w burakach cukrowych?

Na obecnym etapie wegetacji buraków cukrowych kluczowe jest zwalczanie chwastów. Ze względu na specyfikę tej uprawy i niesprzyjające warunki pogodowe, takie jak panująca wiosną susza, wcześniejsze zabiegi herbicydowe mogły mieć znacznie obniżoną skuteczność. Dlatego rozwiązaniem jest zastosowanie preparatów, które zawierają substancje o działaniu nalistnym, dostosowane do rodzaju zachwaszczenia na danym polu.

IMG_8581.jpg

W trzecim tygodniu maja na plantacjach buraków cukrowych rośliny były w fazie 4-6 liści właściwych. Lokalnie zdarzały się sytuacje, że ze względu na znaczne przesuszenie wierzchnich warstw gleby i bardzo silne wiatry, które powodowały erozję wietrzną, konieczne było przesianie buraków. W nadchodzącym okresie plantatorzy zdecydowanie powinni skupić się na ochronie herbicydowej, która w tej uprawie odbywa się według innego schematu niż w zbożach czy kukurydzy, gdzie z reguły wystarczające jest wykonanie jednego lub dwóch zabiegów zwalczających chwasty. Wynika to m.in. z faktu, że buraki cukrowe siane są w szerokich rozstawach międzyrzędzi, a okres wschodów jest relatywnie długi. W praktyce oznacza to, że przez kilka tygodni gleba jest całkowicie odsłonięta, czyli bez problemu może dochodzić do wschodów chwastów. Z tego powodu zazwyczaj należy zastosować 3, a nawet 4 zabiegi herbicydowe, aby skutecznie zwalczyć chwasty, które są konkurencją dla roślin uprawnych.

Susza utrudnia zwalczanie chwastów w burakach cukrowych

Utrudnieniem w ochronie buraków cukrowych przed chwastami są coraz częściej występujące wiosną susze, tak jak dzieje się to w obecnym sezonie. Niestety w takich warunkach rekomendowane do zabiegów herbicydowych preparaty o działaniu doglebowym wykazują znacznie słabsze działanie. Dlatego szczególnie w suchych latach powinniśmy sięgać po kombinacje substancji o działaniu doglebowym i nalistnym, a w przypadku późniejszych zabiegów należy położyć większy nacisk na substancje typowo nalistne – radzi Marcin Kanownik, Menedżer ds. upraw rolniczych w INNVIGO. Na tym etapie wegetacji na większości plantacji buraków cukrowych przeważnie zostały już wykonane 2, niekiedy 3 zabiegi herbicydowe. Nawet jeżeli dobór substancji aktywnych był prawidłowy, to ze względu na niekorzystne warunki pogodowe dość powszechnym zjawiskiem jest występowanie zachwaszczenia wtórnego. Obserwowane są właśnie wschody tych chwastów, które nie zostały całkowicie zwalczone we wcześniejszych zabiegach, gdy stosowane były głównie substancje działające doglebowo.

Na problemy z chwastami – rozwiązania od INNVIGO

W takiej sytuacji konieczne jest jak najszybsze wykonanie zabiegów korekcyjnych. Na tych plantacjach, gdzie problem stanowi obecność chabra bławatka lub chwastów rumianowatych, sprawdzonym, a jednocześnie korzystnym ekonomicznie rozwiązaniem będzie zastosowanie preparatu Major 300 SL, zawierającego chlopyralid. Substancja ta z powodzeniem zwalcza tego rodzaju chwasty – nie tylko w burakach, ale także w innych uprawach rolniczych.

W burakach cukrowych powszechnie występują także chwasty krzyżowe, w tym samosiewy rzepaku. Zazwyczaj można je dość łatwo wyeliminować, aplikując doglebowo środki zawierające metamitron. Jednak jeżeli takie zabiegi nie przyniosły oczekiwanego skutku i na polu wciąż występują np. samosiewy rzepaku, rozwiązaniem będą preparaty oparte o substancje działające typowo nalistnie. Rekomendowanym przez INNVIGO herbicydem jest Solider, który zawiera triflusulfuron metylowy, skutecznie kontrolujący chwasty krzyżowe.

Ze względu na to, że buraki cukrowe bardzo późno zwierają międzyrzędzia, presja chwastów w tej uprawie utrzymuje się przez dłuższy okres. Problematyczne mogą być również chwasty nietypowe, np. ciepłolubne, które potrzebują do wzrostu i rozwoju wyższych temperatur. Jednym z nich jest ostrożeń polny, który nie wschodzi wraz z siewem buraków, a później, kiedy warunki pogodowe są znacznie cieplejsze. Niestety chwast ten jest bardzo trudny do zwalczenia, ponieważ może zarówno wschodzić z nasion, jak i rozwijać się z rozłogów, które są bardzo silne i osiągają długość nawet kilku metrów. Skutecznym i bezpiecznym sposobem na zwalczanie ostrożenia polnego jest silnie działająca substancja – czyli chlopyralid, zawarty w preparacie Major 300 SL.

Pamiętaj o rotowaniu graminicydów

Ostatnie zabiegi herbicydowe w burakach cukrowych mają zazwyczaj na celu pozbycie się chwastów jednoliściennych, które potrzebują do wzrostu wyższej temperatury. Wśród nich są chwasty prosowate, takie jak chwastnica jednostronna. Komplikacja może pojawić się, gdy w płodozmianie po burakach cukrowych siany jest rzepak ozimy, ponieważ w obydwu uprawach stosowane są te same substancje aktywne do zwalczania chwastów jednoliściennych. Dobra praktyka rolnicza nakazuje, aby w takiej sytuacji wdrożyć naprzemienne używanie graminicydów – nie tylko w danej uprawie, ale w całym płodozmianie – i sięgać w poszczególnych latach po preparaty, które zawierają substancje aktywne z różnych grup chemicznych. INNVIGO polecam trzy różne graminicydy, które można zastosować w buraku cukrowym, najlepiej naprzemiennie. Są to preparaty Jenot/Buster 100 EC, oparte o chizalofop-P-etylowy, środek Rento 150 EC, zawierający fluazyfop-P-butylowy, a także zarejestrowany ostatnio najnowszy graminicyd z naszej oferty – Logik 240 EC, który zawiera kletodym.

IMG_5422.jpg

  • Słowa kluczowe:
  • Herbicydy