Jak zwalczać fuzariozy?

Fuzariozy to największy problemem z którym zmagali się rolnicy w całej Polsce. Widok porażonych fuzariozami podstaw źdźbła, liści i kłosów był w tym roku bardzo częsty. Warto pomyśleć o przyszłym sezonie i rozpocząć ochronę zbóż już jesienią. Walkę z fuzariozami możemy rozpocząć stosując zaprawy nasienne od Innvigo. Zaprawianie materiału siewnego jest najtańszą, najskuteczniejszą i najłatwiejszą metodą ochrony młodych rozwijających się roślin.

  • Słowa kluczowe:
  • Zaprawy donasienne