Kompleksowa ochrona kukurydzy

Kukurydza zyskuje coraz większą popularność nie tylko w Polsce, ale i w całym regionie Europy Centralnej i Południowej. Od kilku lat areały tej uprawy rosną, a zwyżkowy trend wiąże się z koniecznością zapewnienia skutecznej, kompleksowej ochrony herbicydowej plantacji. W ofercie INNVIGO plantatorzy znajdą nie tylko preparaty jednoskładnikowe, ale również unikalne produkty z kilkoma substancjami aktywnymi zapewniającymi najwyższą skuteczność.

ochrona-kukurydzy-opryski-zwalczanie-chwastow-herbicydy-2.jpg

Kukurydza to roślina, której uprawa staje się w ostatnich latach coraz bardziej istotna w skali Europy Centralnej i Południowej. Jej znaczenie rośnie także w Polsce: obecnie jest ona drugą najważniejszą rośliną uprawną pod względem zajmowanej powierzchni – tuż po pszenicy ozimej. Tak duże zainteresowanie rolników kukurydzą oznacza jednocześnie zwiększone zapotrzebowanie na preparaty przeznaczone do jej ochrony przed chwastami. Czy branża chemiczna w Polsce dostrzega tę sytuację i jest przygotowana, by już dziś zareagować i zapewnić ofertę odpowiadającą na rosnące potrzeby?

marcin-bystronski-ochrona-kukurydzy.jpg

– Rzeczywiście jest to dla nas bardzo ważna, przyszłościowa uprawa. A portfolio INNVIGO, jeśli chodzi o kukurydzę, jest kompletne. Na polskim rynku mamy zarejestrowanych 10 herbicydów do kukurydzy, to preparaty na wszystkie terminy zabiegów i na wszystkie chwasty, które są w kukurydzy zagrożeniem. Ta oferta bez wątpienia jest w tej chwili bezkonkurencyjna – deklaruje Marcin Bystroński, Menedżer ds. upraw rolniczych w INNVIGO. – Wprowadziliśmy do sprzedaży trzy kompleksowe produkty wieloskładnikowe, które zwalczają chwasty jedno- i dwuliścienne. Oprócz tego mamy też kilka substancji pojedynczych, którymi możemy uzupełniać spektrum zwalczanych chwastów czy też działać na takie pola, gdzie występują specyficzne problemy np. z większymi chwastami. W najbliższym czasie będziemy również rejestrowali nowe produkty jednoskładnikowe.

ochrona-kukurydzy-opryski-zwalczanie-chwastow-herbicydy-1.jpg

Opryski na chwasty w uprawach kukurydzy

Jak podkreślają przedstawiciele firmy, preparaty, które z ich perspektywy są kluczowe dla plantatorów, to: Tudor 114 OD (florasulam, nikosulfuron, tifensulfuron metylowy) – środek do zabiegów wczesnopowschodowych, a także Metodus 650 WG (izoksaflutol, mezotrion, terbutylazyna), czyli produkt typowo powschodowy, oraz Mezonir 340 WG (mezotrion, nikosulfuron, rimsulfuron) – wieloskładnikowy, typowo nalistny herbicyd do zwalczania chwastów w późniejszych fazach rozwoju kukurydzy. Warto zaznaczyć, że są to autorskie, oryginalne receptury, opracowane przez INNVIGO – niedostępne u innych producentów środków ochrony roślin. Właśnie dlatego oferta INNVIGO jest unikalna i wyróżnia się na polskim rynku.

ochrona-kukurydzy-opryski-zwalczanie-chwastow-herbicydy-3.jpg

Kompleksowa ochrona upraw kukurydzy

Kilkuskładnikowe herbicydy kukurydziane, dostępne już teraz w Polsce, w kolejnych etapach uzyskują rejestracje w innych państwach, gdzie INNVIGO ma swoje struktury i prowadzi sprzedaż produktów – dziś są to Rumunia, Czechy i kraje bałtyckie. Szczególnie ważna pod tym względem jest Rumunia, ponieważ uprawia się tam aż 2,5 mln ha kukurydzy. Właśnie tej roślinie i jej ochronie było poświęcone spotkanie firmowe, które odbyło się w Warszawie na początku lutego. Wzięli w nim udział m.in. przedstawiciele organizacji działających poza granicami Polski pod szyldem INNVIGO. Była to okazja do pogłębienia wiedzy i wymiany doświadczeń w związku z wprowadzaniem na inne rynki unikalnych rozwiązań polskiego producenta środków ochrony roślin.

  • Słowa kluczowe:
  • Herbicydy