Kompleksowa ochrona ziemniaka

Plantacje ziemniaków, szczególnie w ramach produkcji intensywnej, powinny być kompleksowo chronione przed zagrożeniami ze strony agrofagów takich jak chwasty, grzyby chorobotwórcze, czy szkodniki. Rolnicy mogą skorzystać z szerokiej oferty INNVIGO, w której znajdą herbicydy, fungicydy i insektycydy.

Innvigo_zaraza_ziemniaka_choroby_grzybowe_.jpg

Produkcja ziemniaka w Polsce

Na przestrzeni kilkudziesięciu lat areał uprawy ziemniaka w kraju uległ znaczącej redukcji. W ostatnim roku 2021, ziemniaki w Polsce były uprawiane na ok. 204 tys. ha, nie licząc ogródków przydomowych. Poziom ten wynika głównie z sytuacji związanej z pandemią i mniejszym zapotrzebowaniem branży gastronomicznej np. na frytki, ale przy jednoczesnym zwiększeniu zapotrzebowania na ziemniaki jadalne w sklepach. Nadal jest to bardzo ważna uprawa podstawowego warzywa.

Zwalczanie chwastów w ziemniakach

Odpowiedzią na potrzeby plantatorów ziemniaków jest oferta ochrony tej uprawy firmy INNVIGO, obejmująca szeroką paletę środków ochrony tej uprawy, czyli herbicydy, fungicydy i insektycydy. Jeżeli chodzi o ochronę herbicydową, pierwszym z preparatów jest Efector/Boa 360 CS oraz Boa Pro 480 EC, które zawierają chlomazon, przeznaczony do zwalczania chwastów jedno- i dwuliściennych. Ponadto Efector/Boa 360 CS posiada nowatorską formulację CS, co oznacza, że substancja aktywna jest zamknięta w mikrokapsułach, które powoli się rozpadając, stopniowo uwalniają chlomazon. Dzięki temu nie stanowi on zagrożenia dla rośliny uprawnej i nie wykazuje działania fitotoksycznego, a co najważniejsze, powolne uwalnianie sprawia, że okres działania tego herbicydu jest nieco dłuższy. Efector/Boa 360 CS należy stosować, gdy ziemniaki są już posadzone i obredlone, jednak przed ich wschodami, w dawce 0,25 l/ha, natomiast Boa Pro 480 EC w dawce 0,2 l/ha.

Drugim herbicydem jest Amstaf 800 EC, zawierający prosulfokarb do stosowania doglebowego jak i wczesnego nalistnego. Herbicyd wnika przez korzenie i liście do stożków wzrostu. Zwalcza doskonale wiele uciążliwych chwastów dwuliściennych i niektóre jednoliścienne. Środek stosuje się w ochronie ziemniaka w dawce 3-5l/ha. Trzecim herbicydem powszechnie stosowanym także w ochronie ziemniaka jest Rincon/Rimel 25 SG – zawierający rimsulfuron, znaną substancję aktywną, która eliminuje chwasty jedno- i dwuliścienne (w tym także perz właściwy). Rincon/Rimel 25 SG jest preparatem selektywnym o działaniu układowym. Termin jego aplikacji przypada po wschodach ziemniaków, do fazy początku zakrywania międzyrzędzi, a zalecana dawka maksymalna wynosi 60 g/ha. Środek należy stosować łącznie z adiuwantem Asystent+, w dawce 0,05-0,1 l/ha.

Aletrnarioza ziemniaka- Jak zwalczyć?

W ofercie środków do grzybobójczej ochrony ziemniaków znajdują się trzy fungicydy. Pierwszy z nich to Makler Plus 250 SC. Służy do zwalczania dwóch chorób grzybowych zagrażających ziemniakom, a mianowicie do zwalczania rizoktoniozy ziemniaka oraz alternariozy ziemniaka. W pierwszym przypadku preparat należy stosować do opryskiwania pasowego gleby (dawka 2-3 l/ha) w trakcie wiosennego wysadzania bulw, używając zamontowanych na sadzarce urządzeń wyposażonych w dwie dysze opryskujące. Natomiast zastosowanie Maklera Plus 250 SC do zwalczania alternariozy, to zabieg opryskiwania łanu zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów choroby w dawce 0,5 l/ha. Drugi fungicyd to Dafne/Porter 250 EC, którego substancją aktywną jest difenokonazol, wykazujący bardzo wysoką skuteczność w zwalczaniu obydwu form alternariozy – Alternaria solani, czyli suchej plamistości liści ziemniak, oraz Alternaria alternata, czyli brunatnej plamistości liści ziemniaka. Obydwie formy są bardzo szkodliwe i mogą negatywnie wpływać na rozwój roślin, znacząco obniżając ich plon. Dafne/Porter 250 EC należy stosować podobnie jak Makler Plus 250 SC, czyli zapobiegawczo lub interwencyjnie, natychmiast po pojawieniu się objawów choroby, od fazy widocznych pierwszych pojedynczych pąków kwiatowych (1-2 mm) pierwszego kwiatostanu na pędzie głównym do fazy początku żółknięcia liści, w dawce 0,5-0,6 l/ha. choroby ziemniaka, alternarioza,brunatna plamistość, sucha plamistość.jpg

INNZAR na Zarazę Ziemniaka

Najgroźniejszą, bardzo ekspansywną chorobą tej uprawy jest zaraza ziemniaka. Jak wynika z badań, jedna zainfekowana roślina może doprowadzić do zakażenia niechronionej plantacji o powierzchni nawet do 100 ha, co oznacza, że siła rażenia tego patogena jest ogromna. Do zwalczania zarazy ziemniaka proponujemy nasz nowy fungicyd Innzar 500 SC, którego substancją czynną jest fluazynam. Substancja ta działa kontaktowo i przeznaczona jest do stosowania zapobiegawczego. Doskonale zwalcza zarodniki, które spadają na liście, jak również chroni przed zoosporami - zarodnikami pływkowymi, spadającymi zarówno na rośliny, jak i na glebę, co grozi zainfekowaniem bulw tą groźną chorobą. Dlatego też Innzar 500SC należy stosować przede wszystkim przed zbiorem ziemniaków, aby bulwy były wolne od zarazy ziemniaka w okresie przechowywania, jak również w całym okresie tuberyzacji (tworzenia się bulw), aby zarodniki pływkowe nie przenikały wcześniej do gleby i bulw. Preparat wykazuje dużą zdolność do długotrwałego utrzymywania się na powierzchni blaszki liściowej, mimo występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych, co zapobiega infekcji liści i bulw.

Co na szkodniki w ziemniaku?

Do ochrony ziemniaków przed szkodnikami INNVIGO poleca Los Ovados/Apis/Aceptir 200 SE, zawierający acetamipryd, substancję o działaniu wgłębnym i systemicznym. Preparat zwalcza zarówno larwy stonki ziemniaczanej, jak i dorosłe chrząszcze. Dawka tego produktu wynosi 0,1-0,15 l/ha. Natomiast drugim rozwiązaniem insektycydowym przeciwko larwom stonki jest Delmetros/Koron 100 SC, zawierający deltametrynę o działaniu kontaktowym i żołądkowym. Do zabiegów zwalczania stosuje się dawkę 50 ml/ha.

  • Słowa kluczowe:
  • Fungicydy
  • Herbicydy
  • Insektycydy