Najlepsza oferta herbicydowa w kukurydzy !!!

Ochrona kukurydzy jest dość skomplikowana. Mając na uwadze stanowiska na których siejemy kukurydzę, przebieg pogody oraz zachwaszczenie na polach, należy podjąć decyzję jaki termin zastosowania herbicydów jest najlepszy, i które substancje poradzą sobie najlepiej z zagrażającymi chwastami w kukurydzy.

kukurydza 3.jpg

Na stanowiskach zwięzłych, przy stosunkowo dobrym uwilgotnieniu, optymalnym rozwiązaniem będzie aplikacja doglebowa. Oprysk taki możemy wykonać jeszcze przed wschodami kukurydzy lub zaraz po wschodach do fazy 2-3 liści. W przypadku terminu wczesno-powschodowego należy pamiętać, że herbicydy działające doglebowo będą skuteczne na chwasty prosowate tylko do fazy szpilki – 1 liścia tych chwastów. Jeśli nie uda się wykonać zabiegu w tej fazie chwastów prosowatych, koniecznym jest posiłkowanie się substancją działającą nalistnie.

Na glebach lekkich, zagrożonych niedoborami wody, najlepiej wykonać zabiegi powschodowe, działające głównie nalistnie na chwasty. Ważnym jednak jest fakt, że im wcześniej wykonamy taki zabieg tym kukurydza będzie krócej konkurowała z chwastami o wodę, światło, substancje odżywcze. Badania pokazują, że zwalczenie chwastów do fazy 4 liścia kukurydzy chroni jej pełny potencjał plonotwórczy. Późniejsze zwalczanie chwastów niesyty może znacznie wpływać na obniżenie plonowania kukurydzy.

Technologia doglebowa, przedwschodowa ochrony kukurydzy przed chwastami

Podstawowym herbicydem w technologii przedwschodowej jest Metodus 650 WG.

Łączy on w sobie silne strony trzech substancji aktywnych: izoksaflutolu, terbutylazyny i mezotrionu. Wyjątkowy synergizm ich działania zapewnia wysoką skuteczność zwalczania bardzo szerokiej gamy chwastów już w dawce 0,5 kg/ha. Zalecamy go na plantacje zagrożone ze strony chwastnicy jednostronnej, komosy białej, psianki czarnej, przetaczników, rdestówki powojowatej, rdestu plamistego, szarłata szorstkiego czy samosiewów rzepaku. Wszystkie składniki Metodusa 650 WG są efektywne w działaniu typowo odglebowym jak również na kiełkujące chwasty. W celu poprawienia skuteczności zabiegu na takie chwasty w kukurydzy jak chwastnica jednostronna, palusznik krwawy, włośnica zielona oraz inne dwuliścienne zalecamy dodatek do zabiegu doglebowego 0,5l/ha herbicydu Metos 960 EC, który zawiera s-matolachlor. Jest to substancja aktywna wyjątkowo skutecznie na chwasty prosowate jak również na niektóre dwuliścienne. W przypadku tego zabiegu, dla jego skuteczności kluczowa jest faza chwastów prosowatych, czyli nie później niż ich faza szpilki, maksymalnie pierwszego liścia.

kukurydza 1.jpg

Technologia wczesno-powschodowa (doglebowo-nalistna) ochrony kukurydzy przed chwastami:

W przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków do wykonania zabiegów doglebowych z powodu suszy, nadmiernych opadów deszczu lub tez na plantacjach gdzie dużym problemem są chwasty rozłogowe jak perz właściwy lub wieloletnie, głęboko korzeniące się, do których zaliczamy ostrożeń polny oraz powój polny, wykonujemy zabiegi wczesno-powschodowe lub typowo nalistne, powschodowe. Najlepsze efekty chwastobójcze uzyskuje się w momencie działania na małe, słabo rozwinięte chwasty, w fazie kukurydzy 1-3 liście (BBCH 11-13). Późniejsze zwalczanie chwastów może już bardzo negatywnie wpływać na plon kukurydzy. W tym terminie istotny jest dobór substancji herbicydowych skutecznie zwalczających chwasty jedno i dwuliścienne. W przypadku wykonywania oprysku pomiędzy 1-3 liściem kukurydzy można wciąż stosować substancje o działaniu doglebowym. Zastosowanie na przykład s-metolachloru wspomaga zwalczanie wciąż kiełkujących chwastów prosowatych jak również zabezpiecza przed ich późniejszymi wschodami. Skutecznym rozwiązanie w tej fazie kukurydzy będzie połączenie herbicydu Metos 960 EC (s-metolachlor) 0,5l/ha z herbicydem Tudor 114 OD (nikosulfuronem, tifensulfuronem i florasulamem) również w dawce 0,5l/ha. Taki zabieg zagwarantuje nam skuteczne zwalczanie chwastnicy jednostronnej i innych prosowaty oraz wszystkich najważniejszych chwastów dwuliściennych.

Technologia powschodowa (nalistna) ochrony kukurydzy przed chwastami:

Przesuwając zabieg na fazę BBCH 14-15 (4-5 liść kukurydzy) zalecamy zastosowanie preparatów o działaniu typowo nalistnym. Podstawą przy takim zabiegu jest herbicyd Mezonir 340 WG (nikosulfuron, rimsulfuron, mezotrion) w dawce 0,5kg/ha. Dzięki trzyskładnikowej kompozycji substancji aktywnych, gwarantuje on zwalczanie szerokiej palety chwastów jednoliściennych, łącznie z perzem właściwym i chwastnicą jednostronną oraz chwastów dwuliściennych, takich jak komosa biła, szarłat szorstki, psianka czarna, ostrożeń polny, przetaczniki i wiele innych. W celu wzmocnienia skuteczności herbicydu Mezonir 340 WG, zwłaszcza w przypadku zwalczania uciążliwych przetaczników i rdestów, można go połączyć z herbicydem Tiff 040 OD w dawce 0,15-0,2l/ha. Dla uzyskania maksymalnej skuteczności należy do zabiegu dodać adiuwant olejowy.

kukurydza 4.jpg

  • Słowa kluczowe:
  • Herbicydy