Ochrona fungicydowa zbóż w mazowieckim

Ochrona zbóż w tak wilgotnym roku jak obecny nie jest łatwa. Podczas wizyty na jednym z naszych pól doświadczalnych w Rozbitym Kamieniu, możemy śmiało stwierdzić, że testowane technologie przyniosły zamierzone efekty. Zalecane przez nas rozwiązanie ochrony pszenicy ozimej przed chorobami grzybowymi zakłada wykonanie 3 oprysków chemicznych. W tak wilgotnym sezonie jak obecny, jest to absolutnie konieczne. Rezygnacja z ochrony kłosa w terminie T-3, grozi porażeniem ich chorobami fuzaryjnymi i skażeniem ziarna mykotoksynami, a to dyskwalifikuje je zarówno jako surowiec młynarski jak i pasza dla zwierząt. Nasza strategia odnośnie ochrony zasiewów pszenicy ozimej przed chwastami zakłada zwalczanie ich w okresie jesiennym. Polecana przez nas technologia to przed wszystkim pakiet CAR składający się z 3 preparatów Cevino + Adiunkt + Rassel. Zabieg wykonany taką kombinacją substancji czynnych okazuje się bardzo skuteczny. Plantacja w momencie lustracji jest od nich wolna.

  • Słowa kluczowe:
  • Fungicydy