Przechowywanie kapusty z FruitSmart (1 metylocyklopropen)

Zanim włożymy kapustę głowiastą do przechowalni powinniśmy zadbać o jej jakość już na etapie uprawy. Kapusty przechowalnicze mają dłuższy okres wegetacji niż te do kiszenia – wynosi on nawet 170-180 dni. Wiąże się to m.in. z koniecznością wykonania większej liczby zabiegów grzybobójczych i owadobójczych, żeby zbiory były zdrowe i nie miały uszkodzeń spowodowanych przez szkodniki. Kolejny krok to prawidłowe przechowywanie. Od niedawna producenci kapusty mogą wdrożyć w swoich gospodarstwach rozwiązanie, które poprawi jakość i wydłuży okres przydatności takich warzyw. Program ochrony kapusty białej głowiastej, oferowany przez firmę INNVIGO, do tej pory oparty był na herbicydach, fungicydach oraz insektycydach. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rolników, dajemy możliwość stosowania naszego produktu FruitSmart 3.3 VP w celu wydłużenia okresu przechowywania kapusty w chłodniach czy komorach. FruitSmart 3.3 VP wyhamowuje działanie etylenu, który jest odpowiedzialny za starzenie i przejrzewanie warzyw czy owoców. Od kilku lat był z powodzeniem stosowany głównie w jabłkach, a sadownicy, którzy go używali, po otwarciu chłodni wiosną uzyskiwali owoce wysokiej jakości. Mamy nadzieję, że także rolnicy, którzy zechcą zastosować ten produkt w kapuście białej głowiastej, będą z niego bardzo zadowoleni. FruitSmart 3.3 VP to preparat na bazie 1-MCP, czyli 1-metylocyklopropenu, przeznaczony do utrzymywania jakości i poprawy zdolności przechowalniczych owoców i warzyw oraz do opóźniania procesów przejrzewania podczas przechowywania w chłodni zwykłej i z kontrolowaną atmosferą. Środek ma postać proszku w saszetkach wodnorozpuszczalnych. Dawkowanie preparatu zależy od pojemności chłodni (a nie od ilości warzyw przeznaczonych do przechowywania) i wynosi 3,8-4,9 g na 100 m³ pomieszczenia. Zabieg jest bardzo prosty i może być przeprowadzony przez użytkownika samodzielnie, przy użyciu 10-litrowego wiaderka z ciepłą wodą oraz pompki. Po rozpuszczeniu w wodzie saszetki ze środkiem FruitSmart 3.3 VP należy szczelnie zamknąć chłodnię na 24 godziny, aby ulatniający się gaz był skumulowany i odpowiednio osadzał się na powierzchni kapusty. Następnie, po upływie tego czasu, chłodnię trzeba otworzyć i wywietrzyć, włączając wentylatory na 15 minut. Po takim zabiegu kapusta jest gotowa do przechowywania i w dobrym stanie przetrwa okres nawet 8-10 miesięcy. Więcej o produkcie FruitSmart: https://fruitsmart.pl/

  • Słowa kluczowe: