Trudna sytuacja z chwastami po niesprzyjającej zabiegom herbicydowym jesieni

Trudna sytuacja z chwastami po niesprzyjającej zabiegom herbicydowym jesieni.

Jesień 2020 była ciepła, z temperaturami powietrza powyżej średniej dla wielolecia. Niewielkie opady deszczu we wrześniu, jak i w pierwszej dekadzie października sprzyjały zarówno siewom, wschodom oraz właściwemu rozwojowi zbóż ozimych. Intensywne opady deszczu w drugiej dekadzie października na obszarze całego kraju, a w szczególności na południu Polski, w znacznym stopniu przyhamowały tempo prac na polach, co przyczyniło się do opóźnienia dalszych siewów a także do zaniechania stosowania herbicydów jesienią. Sytuacje takie występowały najczęściej na polach, gdzie zboża ozime siano po zbiorze kukurydzy lub buraków cukrowych. Zwalczanie chwastów jesienią jest bardziej efektywne niż wiosną, bo daje rolnikowi więcej możliwości przeprowadzenia skutecznych zabiegów zniszczenia chwastów w uprawach. Wpływa na to między innymi: szerszy wybór preparatów (substancji aktywnych) o różnych mechanizmach działania w zwalczaniu chwastów - preparaty do zastosowania doglebowego i nalistnego, wielkość chwastów - mniejsze chwasty są bardziej wrażliwe na stosowane dawki preparatów i łatwiejsze do zniszczenia, niż bardziej rozwinięte i ukorzenione po przezimowaniu wiosną, dłuższy okres czasu - od siewów do końca wegetacji (ok. 2 miesięcy), by we właściwych warunkach zastosować herbicydy. Brak możliwości przeprowadzenia ochrony herbicydowej jesienią zmusza rolnika do rozwiązania problemu zachwaszczenia wiosną. Chwasty, które wschodziły jesienią są bardziej zaawansowane w rozwoju i bardziej ukorzenione od tych wschodzących po zimie. Wczesna wiosna to okres bardzo intensywnego ich wzrostu, zaczynają konkurować ze zbożem o składniki pokarmowe, przestrzeń do rozwoju, czego skutkiem jest ograniczenie krzewienia się zboża. Przekłada się to na redukcje pędów kłosonośnych, a finalnie na obniżenie plonów. Tak więc po zimie, by zlikwidować konkurencję chwastów na polu trzeba podjąć szybką i właściwą decyzję, co do wyboru odpowiednich preparatów i czasu ich zastosowania. Firma Innvigo, oferuje pełne i kompleksowe rozwiązania z użyciem skutecznych herbicydów wieloskładnikowych, uwzględniających okres stosowania i spektrum chwastów występujących na polu, w konkurencyjnych cenach. Ostatnio wprowadzono na rynek dwa wieloskładnikowe produkty o unikalnej recepturze, nie występującej dotychczas na rynku, do wiosennego zwalczania szerokiego spektrum chwastów: Galaxo 150 WG to herbicyd zarejestrowany w zbożach ozimych (pszenica, pszenżyto, żyto) i jarych (pszenica, jęczmień) zawierający w swoim składzie 3 substancje: tribenuron, florasulam i jodosulfuron. Preparat Galaxo 150 WG w dawce 0,18 kg/ha + Adjusafner 0,1 l/ha jest rekomendowany do zwalczania wszystkich najważniejszych chwastów dwuliściennych, występujących na polu w zbożach wiosną, w tym: chabra bławatka, przytuli czepnej, jasnoty purpurowej i różowej, maku polnego, bodziszka drobnego, rumianu polnego, maruny nadmorskiej, przetacznika bluszczykowego, rdestówki powojowatej, rdestu plamistego, samosiewów rzepaku (z wyjątkiem mieszańców CL, niosących odporność na sulfonylomoczniki, a więc formy z tolerancją na ALS). Galaxo 150 WG dzięki obecności w składzie jodosulfuronu zwalcza miotłę zbożową (z pominięciem form które nabyły już odporność na sulfonylomoczniki - czyli biotypy nie wrażliwe na preparaty z grupy inhibitorów ALS). Gdy na chronionym polu pojawiają się odporne formy miotły zbożowej, wówczas rekomendujemy dodatkowo zastosowanie preparatu Fenoxinn 110 EC w dawce - 0,5 l/ha . * Fundamentum 700 WG to wieloskładnikowy herbicyd do zwalczania szerokiego spektrum chwastów w zbożach ozimych (pszenica, pszenżyto, żyto) i jarych (pszenica, jęczmień). W składzie zawiera - tribenuron, metsulfuron i florasulam. Dzięki takiej kompozycji preparat Fundamentum 700 WG stosowany w dawce 30 g/ha + Asystent+ 0,1 l/ha zwalcza większość chwastów dwuliściennych, w tym znany jest między innymi z bardzo wysokiej skuteczności na chabra bławatka, ostrożenia polnego, doskonale zwalcza bodziszka drobnego i przytulię czepną. Fundamentum 700 WG działa skutecznie także w niższych temperaturach nawet przy 5-6°C, w związku z czym może być stosowany bardzo wcześnie, bezpośrednio po ruszeniu wegetacji. Jest to preparat o bardzo długim okresie stosowania w zbożach ozimych (od fazy początku krzewienia do fazy całkowicie rozwiniętego liścia flagowego BBCH 21-39), dlatego też bezpiecznie dla rośliny uprawnej można go stosować w zabiegach korekcyjnych. W celu rozszerzenia zakresu działania Fundamentum 700 WG o chwasty jednoliścienne, takie jak miotła zbożowa, owies głuchy rekomendujemy dodanie do mieszaniny preparat Fenoxinn 110 EC w dawce - 0,5 l/ha .

  • Słowa kluczowe: