Wczesne odchwaszczanie kukurydzy zapewni większy plon

Za sprawą deszczowej pogody, jaka panuje w Polsce w ostatnich tygodniach, na polach utrzymuje się duża wilgotność. Takie warunki są idealne do zastosowania zabiegów doglebowych w kukurydzy, a wczesne i skuteczne wyeliminowanie chwastów pozwoli uzyskać wysoki plon.

Warunki pogodowe tej wiosny znacznie różnią się od sytuacji sprzed roku, kiedy ogromnym problemem w niektórych regionach Polski była susza. Obecnie, ze względu na dużą ilość opadów, nie można narzekać na brak wody. Wyraźnie widać to na wielu polach – rozkopywana gleba jest wilgotna nie tylko w wierzchnich warstwach, ale również znacznie głębiej. To dobry znak dla plantatorów kukurydzy, którzy stosują doglebową technologię zwalczania chwastów. – Bardzo ważnym warunkiem uzyskania wysokich plonów kukurydzy jest odpowiednie stosowanie herbicydów. Oczywiście im wcześniej to zrobimy, tym lepiej, ponieważ pozbędziemy się konkurencji innych roślin na polu i damy kukurydzy możliwość korzystania z substancji odżywczych i z wody – podkreśla Marcin Bystroński, Menedżer ds. upraw rolniczych w INNVIGO. – W obecnych warunkach rozwiązaniem, które powinno być brane pod uwagę jako pierwsze i najważniejsze, są zabiegi doglebowe. Żeby mieć wysokie plony, najlepiej zastosować herbicydy właśnie w tym momencie. Utrzymująca się wysoka wilgotność oznacza, że zabiegi doglebowe na pewno będą skuteczne.IMG_5612.jpg

Dwa rozwiązania, które sprawdzą się w kukurydzy

W tym sezonie INNVIGO przygotowało dla rolników dwa rozwiązania, dostępne jako gotowe pakiety handlowe. Podstawę technologii stanowi trójskładnikowy preparat doglebowy – Metodus 650 WG (mezotrion, izoksaflutol, terbutylazyna), który zwalcza szerokie spektrum chwastów. W skład pierwszego z pakietów wchodzi dodatkowo Metos 960 EC, którego substancją czynną jest S-metolachlor. Powoduje on zwiększenie skuteczności i wydłużenie działania takiej mieszaniny na chwasty jednoliścienne, przede wszystkim prosowate, a także wzmocnienie działania na chwasty dwuliścienne. Jak wynika z przeprowadzonych doświadczeń, sam S-metolachlor co prawda nie wykazuje skuteczności w stosunku do niektórych chwastów, jednak po połączeniu z Metodusem 650 WG dochodzi do silniejszego, synergicznego oddziaływania preparatów. Zalecane dawki przy zastosowaniu doglebowym to: Metodus 650 WG – 0,5 kg/ha + Metos 960 EC – 0,5 l/ha. Stosując herbicydy doglebowe, należy jednak pamiętać, że zabieg trzeba wykonać jak najszybciej, najpóźniej na chwasty w fazie siewek. Drugi pakiet został przygotowany specjalnie z myślą o tych polach, na których występuje problematyczne zachwaszczenie wtórne – w takich przypadkach najkorzystniejszą opcją jest wykonanie zabiegów sekwencyjnych. Do pierwszego z nich, czyli doglebowego, należy użyć herbicydu Metodus 650 WG w dawce 0,5 kg/ha. Natomiast do drugiego, nalistnego zabiegu przeznaczony jest Henik/Nixon 50 SG, który zawiera nikosulfuron. Ze względu na formulację SG tego środka niezbędne jest użycie preparatu wspomagającego Asystent+, również znajdującego się w pakiecie handlowym od INNVIGO. Oprysk powinien być wykonany w fazie 4-5 liści kukurydzy (BBCH 14-15), przy zastosowaniu dawki 80 g/ha herbicydu Henik/Nixon 50 SG. IMG_5606.jpg

  • Słowa kluczowe:
  • Herbicydy