Wiosenne strategie na zwalczanie chwastów w zbożach

Wraz z nadchodzącą wiosną powracają znane rolnikom problemy. Jakie wyzwania czekają ich w najbliższym czasie w związku z ochroną herbicydową zbóż na wiosnę? Na co zwrócić uwagę, wybierając preparaty i co zrobić, by zapewnić optymalną skuteczność zabiegu?

Biorąc pod uwagę przebieg pogody w ostatnich miesiącach – czyli długą, dość ciepłą jesień oraz właściwie brak typowo zimowej aury i okrywy śnieżnej – można spodziewać się, że chwasty, których wegetacja nie została zahamowana, wiosną prawdopodobnie okażą się bardzo dorodne. Przygotowując się do zabiegów herbicydowych w zbożach na wiosnę, należy wziąć pod uwagę kilka czynników: rodzaj zachwaszczenia, fazę wegetacyjną zbóż oraz chwastów oraz obecność chwastów uciążliwych. Jeśli chodzi o wybór technologii wiosennej, ważne jest również, czy zostały wykonane jesienne zabiegi zwalczające chwasty jednoliścienne – przede wszystkim zwalczanie miotły zbożowej. Przeanalizowanie tych kwestii pozwoli na dobór właściwych substancji herbicydowych. Warto skorzystać także z porad ekspertów, którzy pomogą dopasować rozwiązanie do problemu występującego na polu. Tej wiosny do zwalczania chwastów w zbożach ozimych specjaliści z INNVIGO rekomendują kilka skutecznych strategii. IMG_2287.jpg

Zwalczanie chwastów w zbożach wiosną

Mocny fundament w ochronie przed chwastami

W przypadku chwastów dwuliściennych korzystną opcją – a zarazem podstawą kilku wariantów ochrony – jest trójskładnikowy herbicyd Fundamentum 700 WG, który zawiera tribenuron metylowy, metsulfuron metylowy oraz florasulam. Połącznie tych trzech substancji aktywnych sprawia, że oprysk wykazuje wysoką skuteczność na bardzo szerokie spektrum chwastów dwuliściennych, m.in. na rumianowate, chabry, przytulię, bodziszki czy maki. Fundamentum 700 WG ma szerokie okno stosowania – w zbożach ozimych od fazy początku krzewienia do fazy całkowicie rozwiniętego liścia flagowego (BBCH 21-39). Trzeba jednak pamiętać, że na etapie liścia flagowego ewentualnie wykonuje się już tylko zabieg poprawkowy, a nie główny. Jeśli chodzi o zboża jare, w których Fundamentum 700 WG również ma rejestrację, aplikacja może być przeprowadzona od fazy początku krzewienia do fazy drugiego kolanka (BBCH 21-32), czyli stosunkowo długo w porównaniu z innymi herbicydami dostępnymi na rynku. Generalnie skuteczność tego oprysku będzie znacznie wyższa, kiedy chwasty są we wcześniejszych fazach rozwojowych. Dlatego optymalnie zabieg powinno się przeprowadzić, jak tylko warunki pozwolą, aby wjechać na pole. Zalecana dawka Fundamentum 700 WG to 30 g/ha, przy czym środek należy aplikować razem adiuwantem Asystent+, który jest sprzedawany łącznie z tym herbicydem.

Rozwiązania na trudniejsze przypadki

Gdy na polu występują chwasty znacznie trudniejsze do wyeliminowania, działanie herbicydu Fundamentum 700 WG można wzmocnić dodatkową substancją aktywną. Polecamy rolnikom takie dwa sprawdzone przez nas rozwiązania – mówi Marcin Bystroński, Menedżer ds. upraw rolniczych w firmie INNVIGO. – W przypadku problematycznej przytulii czepnej, która wiosną na polach jest już bardzo często wyrośnięta, rekomendowana kombinacja to kompleksowo działająca mieszanina Fundamentum 700 WG (30 g/ha) ze środkiem Herbistar/Galaper 200 EC, który zawiera fluroksypyr (0,3-0,4 l/ha). Trudność może również wynikać z obecności w uprawach chabra bławatka, chwastu ozimego, który w Polsce jest dość uciążliwy i niekiedy wykazuje odporność na różne substancje aktywne. Po tak ciepłej zimie jak tegoroczna chabry w zbożach ozimych mogą być w zaawansowanej fazie wzrostu. Wówczas rozwiązaniem jest połączenie Fundamentum 700 WG (30 g/ha) z herbicydem Major 300 SL (0,3l/ha), zawierającym chlopyralid.

Rolnicy, którzy zmagają się na swoich polach również z chwastami jednoliściennymi, w szczególności z miotłą zbożową, mają do dyspozycji dwa scenariusze dotyczące ochrony herbicydowej. Jeżeli jesienią został wykonany zabieg zwalczający miotłę zbożową, np. przy użyciu preparatu Cevino 500 SC (flufenacet), wiosną można zastosować tylko Fundamentum 700 WG. Z kolei w sytuacji, kiedy nie przeprowadzono jesiennego odchwaszczania, zalecane jest użycie dodatkowego komponentu, który pomoże wyeliminować chwasty jednoliścienne. Rekomendowanym rozwiązaniem jest kombinacja preparatów Fundamentum 700 WG (30 g/ha) i Fenoxinn 110 EC z fenoksapropem-P-etylu (0,7 l/ha). We wszystkich tych przypadkach do zabiegu niezbędny jest dodatek adiuwantu Asystent+ (0,1 l/ha). Oba powyższe warianty znajdują również zastosowanie w odniesieniu do zbóż jarych.

Kompleksowo działający oprysk na zboża ozime wiosną można także wykonać, korzystając z mieszaniny herbicydów Fundamentum 700 WG (30 g/ha) oraz Yodo 100 OD (0,1 l/ha) z dodatkiem adiuwantów Asystent+ (0,1 l/ha) oraz Adjusafner (0,1 l/ha). Komponent w postaci jodosulfuronu wspomoże zwalczanie miotły zbożowej i chwastów dwuliściennych. Jak informuje firma INNVIGO, preparaty te dostępne są w sprzedaży w specjalnym pakiecie.

Skuteczne rozwiązania na zwalczanie chwastów w zbożach

Efektywne zwalczanie chwastów w zbożach ozimych i jarych zapewni także wiosenny herbicyd Galaxo 150 WG, który zawiera unikalne połączenie trzech substancji aktywnych: jodosulfuronu wykazującego skuteczność m.in. wobec miotły zbożowej, florasulamu metylosodowego oraz tribenuronu metylowego, działających na wiele chwastów dwuliściennych. W zbożach ozimych oprysk może być wykonany w fazie BBCH 20-30, a w zbożach jarych w fazie BBCH 14-30. Na tym etapie, czyli do fazy końca krzewienia zbóż, chwasty są jeszcze na tyle małe, że ich zwalczanie jest bardzo skuteczne. Niestety później efektywność takich zabiegów spada. Jednorazowa zalecana dawka to 180 g/ha preparatu Galaxo 150 WG z dodatkiem 0,1 l/ha adiuwantu Adjusafner (dostępnego w sprzedaży razem z herbicydem). Środek ten sprawdzi w zwalczaniu miotły zbożowej, która wykazuje wrażliwość na herbicydy z grupy B wg klasyfikacji HRAC, czyli popularne ALS (sulfononylomoczniki). W przypadku stwierdzonej odporności miotły zbożowej na takie środki można zastosować mieszaninę z chlorotoluronem, tj. Galaxo 150 WG (180 g/ha) + Adjusafner (0,1 l/ha) + chlorotoluron 500 SC (1,0-1,5 l/ha).

Zyskaj z INNVIGO

Jak informuje Marcin Bystroński z INNVIGO, już 15 marca rusza akcja promocyjna „Z Fundamentum urosną twoje zyski”, która potrwa do 31 maja. Przy zakupie Fundamentum 700 WG (lub tego herbicydu wraz z innymi preparatami objętymi promocją, m.in. z Galaxo 150 WG) rolnicy będą mogli otrzymać zwrot 10% wartości zakupów na swoje konto. Szczegółowe informacje w znajdują się w regulaminie akcji i na stronach: www.zyskajzinnvigo.pl oraz www.innvigo.com.

  • Słowa kluczowe:
  • Herbicydy