Zabieg T3 to inwestycja w jakość

Zbliża się etap, gdy w zbożach ozimych powinien zostać wykonany zabieg T3. Ze względu na warunki pogodowe w tym sezonie ochrona kłosa to właściwie działanie obligatoryjne dla rolników z całego kraju. Przy tak dynamicznie rosnących cenach zbóż wysoka jakość wyprodukowanego ziarna przełoży się na większy zysk. IMG_4670.jpg

Trzyzabiegowa technologia ochrony fungicydowej zbóż ozimych to rekomendowane przez ekspertów rozwiązanie, które pozwala na zabezpieczenie upraw przed rozmaitymi patogenami, wywołującymi choroby grzybowe na różnych etapach wegetacji. W sezonach o dość typowym przebiegu pogody ostatni zabieg fungicydowy, mający na celu ochronę kłosa, jest szczególnie zalecany do przeprowadzenia na plantacjach w tych regionach, gdzie okres wegetacyjny i dożniwny wydłuża się oraz występuje więcej opadów deszczu, a więc utrzymuje się wyższa wilgotność, której towarzyszy presja infekcyjna. Na terenach, na których przeważa bezdeszczowa pogoda i przeważnie jest sucho, wielu rolników rezygnuje jednak z wykonania zabiegu T3. Tym razem może to przynieść bardzo negatywne konsekwencje.

Ochrona kłosa to konieczność

Trudne warunki pogodowe, z jakimi rolnicy mają do czynienia w tym sezonie, sprawiają, że ochrona kłosa jest wymagana praktycznie na polach w całej Polsce. Po wiosennej suszy, która stanowiła duże zagrożenie dla zbóż, i rzadko występującej tak niewielkiej presji patogenów chorobotwórczych sytuacja zmieniła się właściwie o 180 stopni za sprawą deszczowego ostatniego tygodnia maja i pierwszej dekady czerwca. W takich okolicznościach dochodzi do gwałtownego pobierania azotu przez rośliny – ich rozwój wegetatywny staje się znacznie bardziej dynamiczny, ponieważ usiłują nadrobić opóźnienia spowodowane suszą. Prawdopodobnie wpłynie to na wydłużenie się okresu wegetacyjnego.

Zastosowanie zabiegu T3 jest koniecznością – niezależnie od tego, w jakim regionie kraju znajduje się gospodarstwo. Jeżeli tego nie zrobimy, może się okazać, że efekty dotychczasowych wysiłków i nakładów finansowych zostaną zniwelowane przez nagły rozwój patogenów w fazie kłoszenia lub dojrzewania zbóż. A skażone ziarno to gorsza jakość plonu

–ostrzega Andrzej Brachaczek, Dyrektor ds. badań i rozwoju w INNVIGO. –Bardzo groźne są grzyby fuzaryjne, septorioza, jak również grzyby pochodzenia alternaryjnego. Wektory mykotoksyn i metabolity wtórne mogą następnie znaleźć się w plonie. W okresie przechowywania zbóż, przetwarzania czy skarmiania ich rozwój w zasadzie już nie może być kontrolowany. W przypadku surowca przeznaczonego na materiał siewny stosowanie zapraw może ograniczyć zasiedlenie ziarniaków przez patogeny, natomiast zawsze dużo korzystniej jest wykonać standardowy zabieg, a zaprawianie potraktować później jako zabezpieczenie.

Zabieg T3 jest kluczowy dla jakości plonów, a w tym sezonie również ma ogromne znaczenie ekonomiczne. Wojna w Ukrainie i perspektywa kryzysu żywnościowego na świecie powodują, że ceny płodów rolnych, w tym zbóż, rosną. Wysoka jakość wyprodukowanego ziarna to zatem dla rolnika możliwość bezproblemowego sprzedania wyprodukowanego towaru i uzyskania za niego bardzo korzystnej stawki. IMG_2688.jpg

Skuteczne rozwiązania do zabiegu T3

Do zabiegu T3 polecamy rolnikom jako podstawowe rozwiązanie fungicyd X-Met 100 SL, zawierający metkonazol, w dawce 0,6 l/ha. Żeby dodatkowo wzmocnić jego działanie, można zastosować mieszaninę z difenokonazolem, czyli X-Met 100 SL oraz Dafne/Porter 250 EC, 0,5 i 0,4 l/ha. Przede wszystkim jest to kombinacja bardzo silnie działająca na porażenia wynikające z infekcji grzybami fuzaryjnymi. Sprawdzi się również na tych polach, gdzie występuje duże ryzyko porażenia septoriozą plew, a także potrzebna jest ochrona liścia flagowego przed septoriozą paskowaną liści, żeby przedłużyć działanie zabiegu T2

-mówi Marcin Bystroński, Manager ds. upraw rolnych w INNVIGO.

Alternatywą jest preparat Protikon 250 EC, którego substancją aktywną jest protiokonazol, lub AsPik 250 EC, zawierający protiokonazol i tebukonazol. Każdy z nich możne być stosowany pojedynczo lub też w mieszaninie ze środkiem Dafne/Porter 250 EC. Wybór rozwiązania powinien być uzależniony od przyjętej strategii antyodpornościowej, czyli od tego, jakie substancje fungicydowe były wcześniej używane na danym polu.

  • Słowa kluczowe:
  • Fungicydy