Zastosowanie kletodymu w zwalczaniu chwastów w rzepaku

Chwasty jednoliścienne w rzepaku ozimym to nie tylko samosiewy zbóż, ale również wiele gatunków uciążliwych traw do jakich należą miotła zbożowa i wyczyniec polny. Od kilku lat stanowią one co raz większe zagrożenie nie tylko w rzepaku, ale przede wszystkim w uprawie pszenicy ozimej, a ta uprawiana jest w dużej mierze po rzepaku ozimym. Rosnący udział uproszczeń, siew bez wykonywania orki, upraw w systemie strip till i częste stosowanie tych samych herbicydów doprowadziło do wytworzenia szczepów odpornych zarówno miotły zbożowej i wyczyńca polnego w niektórych regionach kraju. Dlatego też aby podnieść efektywność zabiegów herbicydowych w zwalczaniu chwastów jednoliściennych należy pamiętać o rotacji herbicydów i zwalczaniu uciążliwych chwastów nie tylko w danej uprawie a w całym płodozmianie.

Bardzo dobrym, godnym polecenia przykładem, nowego podejścia do zwalczania np. odpornej miotły i wyczyńca na herbicydy z grupy ALS jest ich eliminowanie już w rzepaku z wykorzystaniem substancji czynnych, które dotychczas nie były powszechnie stosowane w ochronie rzepaku, a do takich z pewnością należy substancja aktywna kletodym zawarta w preparacie Logik 240 EC. Dodatkowo, w przypadku uprawy uproszczonej, i niekorzystnym przebiegu pogody, wschody chwastów jednoliścienny w rzepaku ozimym jesienią mogą być dość mocno rozciągnięte w czasie w wyniku czego konieczne jest wykonanie nie jednego a dwóch zabiegów graminicydowych. W takich sytuacjach, zgodnie z dobrą praktyką rolniczą należy stosować preparaty o różnych mechanizmach działania, np. stosując w pierwszym zabiegu graminicydy należące do grupy FOP zawierające chizalofop, (Jenot/Buster 100 EC) lub fluazyfop (Rento 150 EC) do drugich zabiegów najlepiej użyć graminicydu należącego do grupy DYM zawierający kletodym (Logik 240 EC)

Logik 240 EC

(kletodym)

 • stanowiska z odporną na herbicydy z grupy ALS miotła zbożową
 • stanowiska z wyczyńcem polnym
 • w przypadku uprawy uproszczonej (siew bez orki)
 • do technologii dwuzabiegowych, przemiennie z graminicydami z grupy FOP
 • późne zabiegi (możliwość stosowania od fazy 2 liści aż do fazy pierwszego międzywęźla (BBCH 12-31)

Buster 100 EC

(chizalofop – P – etylowy)

 • głównie do zwalczania samosiewów zbóż
 • uprawa konwencjonalna (z orką)
 • do wczesnych zabiegów (możliwość stosowania już od fazy 2 liści)
 • do pierwszych zabiegów graminicydowych (w przypadku technologii dwuzabiegowych)
 • zabiegi ekonomiczne

Rento 150 EC

(fluazyfop – P – butylowy)

 • do wczesnych zabiegów (BBCH 12-14)
 • równomierne wschody chwastów jednoliściennych
 • do pierwszych zabiegów graminicydowych (w przypadku technologii wduzabiegowych)
 • dłuższe działanie – do zabiegów „na raz”
 • do zwalczania perzu
 • Słowa kluczowe:
 • Herbicydy