Zwalczanie chwastów w kukurydzy

Doświadczenia herbicydowe w kukurydzy na platformie doświadczalnej w Urbanowicach w województwie opolskim. Na poletkach zastosowano m.in. doświadczenia z nowymi herbicydami doglebowymi: Metodus 650 WG + Metos 960 EC. W najbliższych dniach planowane są również zabiegi nalistne herbicydami HENIK/NIXON 50 SG, RIMEL/RINCON 25 SG oraz TIFF 040 OD.

  • Słowa kluczowe:
  • Herbicydy