Zwalczanie chwastów w rzepaku jesienią

Rozwiązania doglebowe czy nalistne, a może sekwencyjne? Efektywne odchwaszczanie rzepaku zwłaszcza w trudnych warunkach pogodowych bywa niemałym wyzwaniem. Opracowanie skutecznej strategii to podstawa sukcesu. Dobrze prowadzony agrotechnicznie rzepak prezentuje się w tym sezonie bardzo dobrze. Z perspektywy czasu z łatwością można teraz ocenić skuteczność zastosowanego programu herbicydowego. To dobry także czas na opracowanie strategii odchwaszczania dla nowych zasiewów rzepaku. Jeśli mamy na myśli ochronę herbicydową do wyboru mamy zabiegi przedwschodowe, powschodowe i coraz częściej praktykowane zabiegi mieszane (tzw. sekwencyjne). W dobrych warunkach wilgotnościowych najlepsze rezultaty uzyskuje się stosując zabiegi doglebowe. Na jakie substancje czynne stawiać w zabiegach przedwschodowych? INNVIGO do takich zabiegów proponuje rozwiązania składające się z 3 preparatów z 3 odmiennie działającymi substancjami czynnymi: - metazachlor (Metax/Mezotop 500 SC w dawce 1,0 l/ha); - chlomazon (Efector/Boa 360 CS w dawce 0,2 l/ha); - napropamid (Baristo 500 SC w dawce 1,5 l/ha).

  • Słowa kluczowe:
  • Herbicydy